Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi

37250_MONEY_MAGNET.jpg

Went out in my slippers

Len and Jim worked for the same company. One day, Len lent Jim 20 dollars, but then Jim left his job and went to work in another town without paying Len back his 20 dollars.

Len did not see Jim for a year, and then he heard from another friend that Jim was in town and staying at the central hotel, so he went to see him there late in the evening.

He found out the number of Jim’s room from the clerk at the desk downstairs and went up to find him. When he got to the room, he saw Jim’s shoes outside the door, waiting to be cleaned.

“Well, he must be in,” he thought, and knocked at the door.

There was no answer.

He knocked again. Then he said,

“I know you’re in, Jim. Your shoes are out here’.

“I went out in my slippers,” answered a voice from inside the room.

Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Len và Jim cùng làm việc cho một công ty. Một hôm Len cho Jim vay 20 đô la, nhưng sau đó Jim bỏ việc và đi làm ở một thị trấn khác mà không trả 20 đô la cho Len.

Len không gặp Jim trong một năm trời, và anh nghe một người bạn nói là Jim đang có mặt trong thị trấn và ở tại khách sạn trung tâm, do đó anh tới gặp Jim vào chiều tối hôm đó.

Anh tìm được số phòng của Jim là nhờ người tiếp tân dưới lầu và lên lầu tìm Jim. Khi tới phòng, anh thấy đôi giày của Jim để ngoài cửa đang chờ được đánh bóng.

“Chắc hẳn anh ta phải có ở trong phòng.” Len nghĩ thầm và gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Anh lại gõ cửa lần nữa rồi nói:

“ Tôi đã biết cậu ở trong phòng, Jim ạ. Đôi giày của cậu ở ngoài này mà.”

“Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.” Câu trả lời từ trong phòng vọng ra.

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top