Truyện cười tiếng anh: Cẩn thận trước khi lựa chọn

A guy dies and is sent to hell. Satan meets him, shows him doors to three rooms, and says he must choose one to spend eternity in. In the first room, people are standing in dirt up to their necks. The guy says, “No, let me see the next room.” In the second room, people are standing in dirt up to their noses. Guy says no again. Finally Satan opens the third room. People are standing with dirt up to their knees, drinking coffee and eating pastries. The guy says, “I pick this room.” Satan says Ok and starts to leave, and the guy wades in and starts pouring some coffee. On the way out Satan yells, “OK, coffee break’s over. Everyone back on your heads!”

Từ mới trong bài:

– Pastry /ˈpeɪ.stri/: bánh ngọt, bánh quy ngọt

Cẩn thận trước khi lựa chọn

Một anh chàng chết đi và bị đày xuống địa ngục. Quỷ Satan đến gặp anh ta, dẫn đến trước ba cánh cửa và yêu cầu chọn một căn phòng để ở mãi mãi.  Trong căn phòng đầu tiên, chàng trai nhìn thấy người người đứng trong căn phòng với chất bẩn ngập lên đến cổ. Chàng trai nói: “Không, cho tôi xem phòng khác”. Trong căn phòng thứ hai, anh chàng thấy nhiều người đang đứng với chất bẩn ngập lên đến mũi. Chàng trai lại từ chối lần nữa.

Satan mở cửa căn phòng cuối cùng. Tại đây, người người đứng trong chất bẩn ngập đến đầu gối, uống cà phê và ăn bánh. Chàng trai nói: “Tôi chọn phòng này”. Quỷ Satan đồng ý. Chàng trai bước vào căn phòng và bắt đầu rót cà phê uống. Tuy nhiên trước khi quay lưng bước đi, Satan hét lên: “Giờ nghỉ uống cà phê đã hết. Tất cả quay đầu xuống đất trở lại vị trí cũ!”. 

Chia sẻ Truyện này