Truyện cười tiếng anh: Điều ước của ba người bạn

Three guys stranded on a desert island find a magic lantern containing a genie, who grants them each one wish. The first guy wishes he was off the island and back home. The second guy wishes the same. The third guy says: “I’m lonely. I wish my friends were back here.”

Từ mới trong bài: 

– Stranded /ˈstræn.dɪd/: mắc kẹt, bị kẹt ở đâu đó

Điều ước của ba người bạn

Ba người đàn ông bị mắc kẹt trên hoang mạc. Họ tìm thấy một chiếc đèn ma thuật, trong đó có một ông thần đèn. Ông thần cho mỗi người một điều ước. Người đàn ông đầu tiên ước mình thoát khỏi sa mạc và trở về nhà ngay lập tức. Người  thứ hai ước điều tương tự. Người thứ ba nói: “Tôi cô đơn quá. Tôi ước hai người bạn của mình quay lại đây ngay”. 

Chia sẻ Truyện này