Cách nghĩ của trẻ

Dì Thóc cưới. Thóc được ba mẹ cho đi đưa dâu. Trên đường đi về, cả đoàn nói chuyện về việc cô dâu khóc. Bố Thóc bảo: – Ôi giời bây giờ khóc thế thì tối lại run bần bật.

Thóc nghe thấy thế hỏi: – Bố ơi tối nay cô dâu sợ chồng đánh nên khóc à?

Bố đành nói: – Ừ. Mọi người trên xe cười ồ.

Thóc lại bảo: – Tối nào bố mẹ cháu cũng đánh nhau.

Cả xe lại được một trận cười vỡ bụng.

Chia sẻ Truyện này