Chuyện đi học

Bạn cơ quan của bố Nhím đến nhà thăm bố Nhím bị ốm. Thấy có nhiều phiếu bé ngoan dán ở tường, các cô chú hỏi Nhím:
– Nhím được nhiều phiếu bé ngoan thế! Nhím có thích đi học không?
– Cháu không thích!
– Sao lại không thích, đi học được nhiều phiếu bé ngoan thích thế còn gì?
– Đi học cô cứ bắt ngồi im, không cho nói chuyện với các bạn, mà có bao nhiêu chuyện, ví dụ như chuyện buổi sáng cháu ngủ dậy cháu thấy bố cháu cởi truồng.
Đồng nghiệp của bố được một trận cười vỡ bụng. Còn bố mẹ Nhím thì ngượng chín cả mặt.

Chia sẻ Truyện này