Chuyện lớp học

Tin hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, ở ngoài chợ có bán lớp trưởng không?
– (Mẹ chưa hiểu lắm): Lớp trưởng???
– Vâng, lớp trưởng í, để con mua. Con thích làm lớp trưởng.
– !?!?!
– Bạn Hoài Lam là lớp trưởng, thích lắm mẹ ạ. Lớp trưởng được đánh các bạn.
– Sao lại đánh bạn?
– Bạn nào ngồi không đẹp í. Nhưng con ngồi đẹp, con không bị đánh.

Chia sẻ Truyện này