Nên làm gì trước

Cô giáo: – Các em có thể cho cô biết ta nên làm gì trước khi chịu sự trừng phạt của Thượng đế?

Học trò (nghiêm túc trả lời): – Chúng ta trước tiên nên gây ra tội.

Chia sẻ Truyện này