Tuổi thọ của chuột

cat.jpg

– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không?

– Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top