Vịt đẻ trứng vàng

Thuở xưa có một người nông dân nuôi được một con vịt hết sức tuyệt vời. Mỗi ngày nó có thể đẻ cho bác ấy một quả trứng bằng vàng sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

Bác nông dân cứ hằng ngày có trứng vàng đem bán, chẳng mấy chốc trở nên giàu có. Thế nhưng bác vẫn chưa hài lòng, vì mỗi ngày nó chỉ có thể đẻ được có mỗi một quả trứng duy nhất mà thôi. Bác thấy giàu như vậy vẫn chưa đủ nhanh.

Thế là cho đến một hôm, sau khi đếm tiền bán trứng xong, bác mới nảy ra ý nghĩ rằng bác có thể lấy hết được vàng trong bụng vịt bằng cách mổ bụng ra mà lấy cho hết trứng.

Thế nhưng sau khi mổ bụng vịt ra, bác chẳng thấy có quả trứng vàng nào cả, mà con vịt quý giá thì đã chết.

Chia sẻ Truyện này