10 idioms khởi động năm mới của bạn (Phần 2)

Sẵn sàng du học – Chúc mọi người một năm mới đầy thành công và hạnh phúc! Hãy làm mới bản thân bằng nhiều điều mới tốt đẹp nha!

Xem Phần 1 tại đây!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này