10 Phrasal Verbs thường dùng nhất trong kỳ thi IELTS

Sẵn sàng du học – Các Phrasal Verbs được sử dụng phổ biến trong phần thi Speaking, có ý nghĩa và chức năng tương tự một động từ bình thường.Việc sử dụng Phrasal Verbs trong IELTS sẽ giúp bài nói logic, trôi chảy và tránh được việc lặp từ quá nhiều đấy.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này