100 ngày học giao tiếp tiếng Anh: Phỏng vấn – Các câu hỏi thêm

Sẵn sàng du học – Kết thúc buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ thường hỏi các bạn “Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không?”, đừng ra về mà chưa đặt câu hỏi, bạn sẽ không tạo dấu ấn mạnh trong mắt họ đâu. Hãy luôn chuẩn bị trước ít nhất 2 câu hỏi nhé, bạn có thể tham khảo vài mẫu câu sau đây.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này