12 cụm từ người giỏi tiếng Anh cũng nói sai (Phần 1)

Sẵn sàng du học – Bạn tự tin hoàn toàn vào khả năng tiếng Anh của mình? Hãy cùng TCT check qua 12 cụm từ dễ nhầm nhọt này xem nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo jolo english

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top