12 thuật ngữ phổ biến về tiếng Anh thương mại

Sẵn sàng du học – Tiếng Anh thương mại được dùng rất nhiều trong các công ty kinh doanh, Tiếng Anh thương mại còn đặc biệt quan trọng nếu bạn đang làm tại các công ty quảng cáo và marketing.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này