2019 rồi, đừng dùng “For example” mãi nhé!

Sẵn sàng du học – “For example” là cụm từ đã quá quen thuộc khi bạn diễn tả ví dụ. Với văn nói thường ngày thì các bạn có thể lặp lại từ này tùy thích, nhưng trong IELTS Speaking và Writing hãy dùng những từ formal hơn để bài viết thêm sinh động và không bị lặp từ nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này