4 cấu trúc mở đầu bài Writing task 2

Sẵn sàng du học – Nếu như đang trong tình thế “bí” không biết viết introduction như nào thì hãy thử một trong 4 cách dưới đây nhé.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này