40 từ có âm câm phổ biến trong tiếng Anh

Sẵn sàng du học – Những từ này rất hay được dùng tuy nhiên nhiều bạn không để ý và vẫn phát âm sai đấy nhé. Note lại ngay nào!

Cá Domino (TCT) – Theo joloenglish

Chia sẻ Truyện này