42 cụm động từ cực hay thi gì cũng gặp (Phần 1)

Sẵn sàng du học – Cụm động từ là mảng kiến thức quan trọng trong tiếng Anh. Việc nắm vững và sử dụng thành thạo, nhuần nhuyễn các cụm động từ tiếng Anh thậm chí còn được coi như thước đo năng lực Anh ngữ của người học. TCT đã tổng hợp các phrasal verbs thông dụng nhất, lưu về học ngay nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này