45 cặp từ không tách rời nhau trong tiếng Anh

Sẵn sàng du học – Khi học tiếng Anh, không thể bỏ qua những cặp từ không tách rời, luôn đi liền với nhau sau đây. Những cặp từ này tạo nên các thành ngữ, giúp cho câu văn mang sắc thái mạnh mẽ và gây ấn tượng hơn. Cùng học với TCT nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này