5 cách dùng từ Dare trong tiếng Anh

Sẵn sàng du học – “Dare” là một từ khá đặc biệt trong tiếng Anh. TCT sẽ giới thiệu đến bạn 5 cách dùng từ “Dare” thường gặp trong đối thoại hằng ngày.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này