6 cách viết “For Example” trong IELTS Writing

69813004_1422566671232527_1584440021341962240_n.png

Sẵn sàng du học – Cách paraphrase để lấy ví dụ sao cho thật “chất” nhé các bạn!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top