7 quy tắc phát âm có thể bạn chưa biết

Sẵn sàng du học – Phát âm mang một vai trò cực lớn nếu muốn hoàn thiện kỹ năng nói của mình đó. Khi diễn đạt ý trong bài nói IELTS mà câu chữ luôn có sự kết hợp giữa ngữ điệu và phát âm chuẩn thì đừng ngạc nhiên khi band điểm Speaking cứ tăng mãi không thôi nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này