Các cấu trúc câu so sánh hữu ích cho dạng Bar Chart IELTS Writing Task 1

Sẵn sàng du học – Bar Chart là dạng biểu đồ hay gặp nhất trong IETLS Writing Task 1. So với các dạng biểu đồ khác, Bar Chart dễ nhìn và tư duy hơn. Tuy vậy chúng ta cũng cần nắm rõ đặc trưng cơ bản và các cách so sánh cần phải biết trong dạng bài này nhé.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này