Các từ lóng siêu ngầu giúp bạn nói tiếng Anh như người Mỹ

Sẵn sàng du học –  Lưu lại ngay để còn giao lưu cùng các bạn học sinh – sinh viên Mỹ cho thật nuột nào!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này