Cách dùng mạo từ “The” trong IELTS

Sẵn sàng du học – Trong IELTS Writing, mạo từ “THE” được dùng rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách dùng nó đúng chỗ. Thông qua bài viết này, TCT sẽ chỉ cho các bạn cách dùng mạo từ này thật chuẩn, giúp bạn đạt điểm cao trong mọi bài thi.

 

Những trường hợp sử dụng mạo từ THE:

Khi một thứ gì đó là duy nhất trong một hoàn cảnh, khu vực, tình huống cụ thể. VD: the government

Khi một thứ gì đó là duy nhất trong cả thế giới này. VD: the atmosphere, the environment

Kết hợp với từ chỉ thứ tự. VD: the first, the second, the last

Kết hợp với dạng so sánh nhất. VD: the most, the worst, the best

Kết hợp với danh từ riêng chỉ một khu vực quần thể địa lý hoặc một quốc gia được hình thành từ nhiều bang/lãnh thổ: the USA, the Middle East

Đứng trước danh từ mô tả những sự vật có tính khái quát. VD: The motorbike is the most common form of transport in Asia

Đứng trước một Danh từ trừu tượng dùng để mô tả một tình huống, quá trình, chất lượng hoặc thay đổi.

VD: The development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. The vaccination program has been a contributing factor in the improvement of health standards.

Không dùng THE trong những trường hợp sau:

Nói về những thứ có tính khái quát, khi sử dụng danh từ số nhiều thì bạn không dùng the. VD: People love dogs. Airplane tickets are very expensive.

Nói về một đất nước, một địa điểm duy nhất: Canada, Europe 

Làm thế nào để tránh dùng sai mạo từ trong bài thi IELTS writing?

Mỗi khi bạn dùng mạo từ, hãy tự trả lời câu hỏi sau:

Danh từ đã xác định chưa?

Sử dụng mạo từ The khi đối tượng đã được xác định, cụ thể hóa. Nếu chưa thì việc dùng mạo từ The sẽ không đúng.

VD: Pollution is one of the major problems facing making in the 21st century

The air pollution is caused by factories.

Thì ở ví dụ 1 thì “pollution” quá chung, có nhiều loại ô nhiễm trên trái đất nên không dùng mạo từ The, trong khi đó ở ví dụ 2 thì chỉ đề cập cụ thể 1 loại ô nhiễm là ô nhiễm không khí nên sẽ dùng mạo từ The.

Cách sửa lỗi mạo từ THE giúp nâng điểm IELTS Writing

1. Danh từ đã xác định thì dùng mạo từ “The”

Nếu bạn dùng danh từ chung chung thì không cần “The” mà dùng “The” nói về một thứ gì đó bạn đã rõ, cụ thể hoặc muốn thu hẹp phạm vi của danh từ.

Ví dụ:

I took a bus to Paris. (Tôi đã bắt xe buýt đi Paris), ở đây Bạn nói về một chuyến xe buýt chung chung, không chính xác là chuyến nào.

The bus was 15-minute late (Chuyến xe buýt đó trễ tận 15 phút), chuyến xe buýt trễ 15 phút này được xác định cụ thể

2. Dùng The khi nhắc đến danh từ ở lần thứ 2

Ở lần đầu tiên khi nhắc đến một danh từ, Bạn sẽ dùng mạo từ a/an, nhưng ở những lần sau, Bạn phải dùng mạo từ “The” vì danh từ đó đã xác định.

Ví dụ: She had an appointment with Doctor John. The appointment took her 2 hours.

3. Một số ngoại lệ

– Với bệnh viện, nếu nhắc đến chung chung, Anh-Anh không có ‘The”, Anh-Mỹ vẫn có “The”

Tim is in hospital (UK) / in the hospital (US).

– Với các loại cửa hàng mà Bạn quen thuộc và thường xuyên mua sắm thì dùng “The”

Anna and I will go to the supermarket this sunday

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và khắc phục những điểm đã được lưu ý nhé!

Cá Domino (TCT)

Chia sẻ Truyện này