Cách phân biệt: Percentage, Proportion, Ratio và Rate

Sẵn sàng du học – 80% người học tiếng Anh vẫn hay nhầm nhọt những từ này đấy nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top