Cách phân biệt: Percentage, Proportion, Ratio và Rate

Sẵn sàng du học – 80% người học tiếng Anh vẫn hay nhầm nhọt những từ này đấy nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này