Nằm lòng cách viết ngày tháng trong tiếng Anh

Bất cứ khi nào bạn học một ngôn ngữ mới, việc nắm chắc các quy tắc cách viết ngày tháng là điều cực kỳ quan trọng. Vì có sự khác nhau giữa cách sử dụng trong tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ, nên người mới học có thể sẽ nhầm lẫn trong một vài lần.

Ban đầu có thể người học sẽ thấy đôi chút khó khăn, nhưng chỉ cần chăm chú tập luyện một chút là sẽ quen dần. Cùng Vui Học Tiếng Anh tìm hiểu cách viết ngày tháng trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!

các ngày trong tuần bằng tiếng anh

Cách sử dụng, cách viết ngày tháng trong tiếng Anh:

Cách viết ngày trong tuần (Day of weeks):

Ngày trong tuần có 7 ngày và cách viết rất đơn giản. Dưới đây là bảng gồm cách viết và phiên âm cách đọc cũng như viết tắt:

Ngày trong tuần Nghĩa của từ Phiên âm Viết tắt
Monday Thứ 2 /ˈmʌndeɪ/ Mon
Tuesday Thứ 3 /ˈtjuːzdeɪ/ Tue
Wednesday Thứ 4 /ˈwɛnzdeɪ/ Web
Thursday Thứ 5 /ˈθəːzdeɪ/ Thu
Friday Thứ 6 /ˈfrʌɪdeɪ/ Fri
Saturday Thứ 7 /ˈsatədeɪ/ Sat
Sunday Chủ nhật /ˈsʌndeɪ/ Sun
Weekend Cuối tuần /wiːkˈɛnd/

Lưu ý các cách sử dụng với từ ngữ chỉ ngày trong tuần:

*Chúng ta dùng giới từ “on” trước các từ chỉ ngày:

Ví dụ:

 • On Monday, on Sunday (vào thứ hai, vào chủ nhật),…
 • I have an exam on Monday ( Tôi có bài kiểm tra vào thứ hai)

*Khi “s” được thêm vào sau từ chỉ ngày, người đọc/nghe sẽ hiểu rằng việc được nhắc tới trong câu sẽ diễn ra vào các ngày đó:

Ví dụ: My father goes fishing on Saturdays (Bố tôi câu cá vào mỗi thứ bảy)

Các ví dụ khác:

 • I start my new job on Monday.
 • We’ll see you next Monday.
 • The baby was born on a Monday.
 • On Mondays I go to my French lesson.
 • We’ll meet at eight on Tuesday.
 • The work has to be finished by next Tuesday.
 • Where were you last Tuesday?
 • The 29th is a Tuesday, isn’t it?
 • Did you say the meeting is on Wednesday?
 • The restaurant is always closed on Wednesdays.
 • I didn’t go to school last Wednesday.
 • I’m getting my hair cut after work on Thursday.
 • Bye! See you next Thursday!
 • Do you remember that book we were talking about last Thursday?
 • He’ll be here on Thursday.
 • Shall we go to the theatre on Friday?
 • I haven’t spoken to him since last Friday.
 • Our next meeting is on the 5th, which is a Friday.
 • Most football matches are played on Saturdays.
 • We went out for a meal last Saturday.
 • Saturday is my favourite day of the week.
 • We’re going to visit my aunt and uncle on Sunday.
 • I haven’t done any exercise since last Sunday.
 • What shall we have for Sunday lunch?

Cách viết ngày trong tháng (Date of Months)

Trong tiếng Anh có bảng số đếm và số thứ tự. Chúng ta sẽ dùng số thứ tự khi nói về các ngày trong tháng như sau:

​1st

​First

​9th

Ninth

17th

Seventeenth

​25th

Twenty-fifth

​2nd

Second

​10th

Tenth

​18th

Eighteenth

​26th

Twenty-sixth

3rd

Third

​11th

Eleventh

​19th

Nineteenth

​27th

Twenty-seventh

 

4th

Fourth

​12th

Twelfth

​20th

Twentieth

​28th

Twenty-eighth

5th

​Fifth

​13th

Thirteenth

21st

Twenty-first

​29th

Twenty-ninth

​6th

​Sixth

​14th

Fourteenth

22nd

Twenty-second

​30th

Thirtieth

​7th

Seventh

​15th

Fifteenth

​23rd

Twenty-third

​31th

Thirty-first

​8th

Eighth

​16th

Sixteenth

​24th

Twenty-fourth

Giới từ “In” được dùng trước các tháng. Nếu trong câu có cả ngày và tháng thì chúng ta dùng thêm giới từ “On”

Ví dụ: in January, in February… on December 3rd…

các tháng trong năm bằng tiếng anh
Các tháng trong năm bằng tiếng anh

Cách viết các tháng trong một năm:

​12 tháng trong tiếng Anh tương ứng với 12 tên gọi khác nhau. Mỗi tháng được đặt theo một từ ngữ mượn của tiếng latin

Tháng trong năm

Nghĩa của từ Cách viết tắt

January

Tháng 1

Jan.

February

Tháng 2

Feb.

March

Tháng 3

Mar.

April

Tháng 4

Apr.

May

Tháng 5

May.

June

Tháng 6

Jun.

July

Tháng 7

Jul.

August

Tháng 8

Aug.

September

Tháng 9

Sept.

October

Tháng 10

Oct.

November

Tháng 11

Nov.

December

Tháng 12

Dec.

Câu ví dụ:

 • The sports centre always gets a lot of new members in January.
 • We moved house in January.
 • Construction is expected to start in February.
 • He was born in February.
 • We’re going skiing in February.
 • We came back in April.
 • I haven’t seen her since last April.
 • There is still snow on the ground here in April.
 • My mother’s birthday is in May.
 • We’re supposed to be moving into new offices next May.
 • We went to Crete last May.
 • A lot of people get married in June.
 • Last June we had a lot of rain.
 • You can’t rely on the weather in June.
 • They usually go to their holiday home in August.
 • August is a summer month in the UK.
 • There are 31 days in August, aren’t there?
 • School starts on September.
 • Claudia is starting school next September.
 • She starts her new school in September.
 • We have a meeting in October that you are welcome to attend.
 • I have to wait until October to see the specialist.
 • We went to Paris last October.
 • He’s starting his new job in November.
 • The factory opened last November.
 • November isn’t the best time to go to Iceland.
 • My parents got married in December.
 • Their baby was born last December.

Cách đọc năm trong tiếng Anh:

Có rất nhiều cách đọc năm trong tiếng Anh. Chúng ta có thể đọc năm theo số thứ tự nghìn, trăm nghìn, chục số. 0 đọc là oh:

Ví dụ:

Đọc thứ tự

 • 1409 – one, four, oh, nine.
 • 1298 – one, two, nine, eight

Đọc theo đơn vị

 • 1390 – one thoundsand, three hundred, ninity.
 • 1678 – one thoundsand, six hundred, seventyeight.

Không phổ biến lắm là cách đọc năm trong quy tắc số 2 theo quy tắc của số 3 và số 4.

Ví dụ:

 • 1054 – “ten hundred and fifty-four”
 • 1054 – “ten fifty-four”

Ngoài ra các bạn cũng có thể đọc theo cách như sau:

Trong tiếng Anh, hầu hết các năm được đọc bằng cách tách đôi năm thành 2 phần, đọc như đọc 2 số đếm khác nhau.

Ví dụ:

 • ​1066: ten sixty-six
 • 1750: seventeen fifty
 • 1826 – eighteen twenty-six
 • 1984 – nineteen eighty-four
 • 2017 – twenty seventeen
 • 2010 – two thousand and ten or two twenty-ten
Cách đọc năm đầu tiên của mỗi thế kỷ :
Ví dụ:
 • ​1400 – fourteen hundred
 • 1700 – seventeen hundred
 • 2000 – two thousand
9 năm đầu tiên của một thế kỷ sẽ được đọc như sau:
Ví dụ:
 • ​1401 – fourteen oh one
 • 1701 – seventeen oh one
 • 2001 – two thousand and one
​Cách nói 1 thập kỷ (10 năm) như sau:
Ví dụ:
 • ​1960-1969 – The ‘60s – ‘the sixties’
 • 1980-1989 – The ‘80s – ‘the eighties’.
 • 2000 – 2009 – The 2000s – ‘the two thousands’

Lưu ý: 

 • Năm trước công nguyên: sau khi đọc chữ số bạn thêm BC vào sau. BC là viết tắt “Before Christ”.
 • Năm công nguyên: sau khi đọc chữ số bạn thêm AD (Anno Domini) vào sau.
 • Khi nói đến thập kỷ (10 năm) sẽ thêm “s” vào: 1930s (1931-1939) đọc là nineteen – thirties

Phân biệt thứ tự đọc và cách viết ngày tháng của tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ:

Cách nói viết ngày, tháng năm theo Anh – Anh

Quy tắc của người Anh – Anh là ngày được viết trước tháng và sẽ thêm thứ tự phía sau đồng thời bỏ giới từ of trước tháng. Dấu phẩy có thể dùng cho trước năm nhưng người ta ít dùng.

Ví dụ:

 • 6(th) (of) April (,) 2007 (Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2007)
 • 1(st) (of) May (,) 2009 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2009)

Tiếng Anh – Anh sử dụng mạo từ xác định trước ngày:

Ví dụ: May 2, 2006 – May the second, two thousand and six

Cách đọc và viết ngày tháng theo Anh – Mỹ

Theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm nhưng không phổ biến.

Ví dụ: 

 • February (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 2 năm 2007)
 • 9/2/07 hoặc 9-8-07

Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định.

Ví dụ: March 2, 2009 – March second, two thousand and nine.

Cách đọc ngày tháng theo Anh – Mỹ

Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm

Hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn mới học tiếng Anh nắm chắc cách viết ngày tháng trong tiếng Anh. Tuy có hơi khó khăn nhưng khi vững kiến thức này, đây sẽ là nền tảng để các bạn học thêm các kiến thức ngữ pháp chuyên sâu hơn đó!

Chia sẻ Truyện này