Cấu trúc đảo ngữ hữu ích trong IELTS Writing (Phần 1)

Sẵn sàng du học – Một trong những tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing chính là sử dụng đa dạng các mẫu câu. Vậy nên hãy học ngay những cấu trúc đảo ngữ được đánh giá cao trong Writing này nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này