Centre là gì? Phân biệt Center và Central trong Tiếng Anh

Central và Center đều thường mang ý nghĩa là trung tâm. Tuy nhiên trong tiếng anh, hai từ này lại có cách sử dụng khác nhau trong từng hoàn cảnh.

Hãy thật sự tinh ý để hiểu và sử dụng center vs central một cách hợp lý và đúng cách nhất nhé.

centre là gì

Centre là gì?

Centre và center là một, tức đều mang nghĩa là trung tâm giống nhau. Đây là cách viết và sử dụng từ khác nhau mà thôi.

Ban đầu, tất cả mọi người đều viết là centre, tuy nhiên do cải cách chính tả của Noah Webster mà người Mỹ bắt đầu viết thành center. Mặc dù viết theo cách mới đã được nhiều quốc gia sử dụng nhưng cách viết centre vẫn rất phổ biến trên thế giới. Nhưng cho dù bạn viết thế nào thì nó thực ra cùng là 1 từ, nên cách dùng và ý nghĩa là như nhau.

Centre thường được dùng trong tiếng Anh quốc tế và Anh Anh. Trong khi đó, Center là cách viết khác sử dụng chủ yếu trong Anh MỸ. Còn mặt ý nghĩa là như nhau.

Sự khác biệt giữa center và central

Sự khác biệt đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy hiển nhiên, đó là từ loại. “Central” là một tính từ (adjective), còn “center” là một danh từ. Và tiếp theo, chúng ta cùng xem nghĩa của từng từ để phân biệt.

Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 1: rất quan trọng

Ví dụ: Prevention also plays a central role in traditional medicine.

Phòng bệnh cũng đóng một vai trò trung tâm trong y học truyền thống.

Nghĩa 2: có quyền lực hoặc quyền kiểm soát tới các bộ phận khác

Ví dụ: The organization has a central office in York.

Tổ chức này có văn phòng trung tâm tại York.

Nghĩa 3: ở trung tâm của một khu vực/quốc gia, hoặc vật thể

Ví dụ: Central Vietnam Miền Trung Việt Nam The central area of the brain

Khu vực trung tâm của não bộ

Nghĩa 4. dễ dàng đến được từ nhiều khu vực

Ví dụ: The flat is very central—just five minutes from Princes Street.

Căn hộ này ở vị trí rất trung tâm—đi chỉ mất 5 phút từ đường

Princes. Centre/ˈsentər/ Centre còn được viết là “center”.

Nghĩa 1: (Nói về vị trí ở giữa) điểm giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.

Ví dụ: The centre of a circle / Tâm của một vòng tròn

Nghĩa 2: (Nói về thị trấn/ thành phố) khu vực chính của một thị trấn hay thành phố, ở đó có nhiều cửa hàng và văn phòng

Ví dụ: In the city centre Ở trung tâm thành phố

Nghĩa 3: (Nói về thị trấn/ thành phố) một nơi hay một khu vực, ở đó có rất nhiều người sinh sống; một nơi, ở đó diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa hay kinh doanh.

Ví dụ: Industrial centres Trung tâm công nghiệp

Nghĩa 4: (Nói về tòa nhà) một tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích hoặc hoạt động đặc biệt

Ví dụ: Shopping center / Trung tâm mua sắm.

 

Tất cả 4 nghĩa trên của center và central đủ cho bạn hiểu sự khác biệt khi sử dụng 2 từ này chưa. Thêm một vấn đề nữa là centre cũng là cách viết khác của center. Nên các bạn cần có thêm thông tin này để biết và vận dụng trong thực tế nhé.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ Truyện này