Chém gió “chuẩn không cần chỉnh” với bộ từ vựng cực ngầu

Sẵn sàng du học – Đã đến lúc học cách “cà khịa” bằng tiếng Anh rồi!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này