Collacations IELTS Speaking 7.0+ Topic: Describe a person

Sẵn sàng du học – Chủ đề phổ biến nhất và xuất hiện nhiều nhất trong các kỳ thi IELTS Speaking: Describe a person – miêu tả một người. Các cụm collocations trong bài sẽ giúp bạn gây ấn tượng với giám khảo đó!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này