Dùng từ sang chảnh đúng ngữ cảnh lấy điểm cao tới 7.5 IELTS

Sẵn sàng du học – Những từ vựng này thực sự rất cần cho các bạn thi IELTS.  Nếu dùng các từ “sang chảnh” đúng lúc, đúng ngữ cảnh, bạn sẽ được điểm cao 7.0-7.5++ mà Ban giám khảo phải “tâm phục khẩu phục”.

Thầy giáo người Anh dạy Ielts bảo:”Mày nên chia sẻ những từ “đồng nghĩa khác âm” trong tiếng Anh để học sinh đi thi sử dụng thành thạo như ngưởi bản xứ, ắt được điểm cao”. Cứ thuộc 80% số từ này, sau đó tác giả nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hải sẽ lại tặng thêm cho các con học tiếp nhé.
TCT Team

Chia sẻ Truyện này