Hướng dẫn từ A tới Z cách dùng từ “Especially” và “Specially”

84653492_1558481130974413_9525447188545536_o.jpg

Sẵn sàng du học – Nhiều học sinh rất hay sai cặp từ “Especially” và “Specially”, nên lưu ý cách dùng vì hai cụm này rất thường gặp, và cố gắng dùng trong ngữ cảnh của hai từ này cho đúng nhé. Hãy cùng TCT phân biệt ngay nào.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top