Hướng dẫn từ A tới Z cách dùng từ “Especially” và “Specially”

Sẵn sàng du học – Nhiều học sinh rất hay sai cặp từ “Especially” và “Specially”, nên lưu ý cách dùng vì hai cụm này rất thường gặp, và cố gắng dùng trong ngữ cảnh của hai từ này cho đúng nhé. Hãy cùng TCT phân biệt ngay nào.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này