Idioms với giới từ Out trong IELTS

Sẵn sàng du học – Tiếp tục với chủ đề Idioms với Prepositions (giới từ), hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các Idioms theo giới từ OUT trong IELTS nhé, bao gồm ví dụ đi kèm với mỗi Idioms để bạn hiểu nghĩa và ngữ cảnh sử dụng hơn nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này