Key Adjectives – Cụm tính từ quan trọng trong IELTS

Sẵn sàng du học – Hãy cùng TCT ôn luyện các cụm tính từ có tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong bài thi IELTS bạn nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này