Một số cụm từ hay ho giúp nâng cao Band IELTS Speaking

Sẵn sàng du học – Trong Speaking, dù cùng một ý nghĩa nhưng với sự áp dụng từ vựng khác nhau, band điểm bài nói của bạn sẽ được nâng lên hay hạ xuống. Tiêu chí chấm điểm dựa theo từ vựng IELTS là một phần quan trọng do đó, việc chọn những cụm từ chất lượng sẽ giúp bạn nâng cao điểm số. Tham khảo ngay nhé.

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này