Phân biệt “In contrast” và “On the contrary”

Sẵn sàng du học – Có khi nào các bạn nhầm lẫn giữa 2 cụm từ này chưa? Nếu có, hôm nay TCT sẽ share với các bạn cách phân biệt rất đơn giản nhé. Lưu về học ngay thôi nào!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này