Sự khác nhau trời vực giữa bài thi Speaking không có và có sử dụng Idioms

Sẵn sàng du học – Khi thi Speaking, nếu bạn sử dụng Idioms đúng chỗ thì điểm sẽ được tăng lên khá nhiều đấy. Cùng xem các ví dụ so sánh ngay nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này