Tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh (Phần 3)

Sẵn sàng du học – Dành cho những ai đang dành cả thanh xuân để luyện writing mà mãi không lên điểm nhé. Sử dụng thành thạo những từ nối này sẽ giúp cải thiện coherence và cohesion trong bài essay của bạn rất nhiều đấy.

Xem Phần 2 tại đây!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này