Tổng hợp từ thay thế very trong tiếng Anh

Sẵn sàng du học – Very trong tiếng Anh rất đẹp và đẹp ở nhiều góc độ. Hãy cùng TCT hãy thử dùng các từ thay thế cho very để đa dạng ngôn ngữ của tiếng Anh.

TCT (Theo Nguyễn Thị Thanh Hải)

Chia sẻ Truyện này