Các từ loại trong tiếng Anh, kiến thức phân loại, nhận biết

Từ loại trong tiếng Anh là một phần vô cùng quan trọng đối với người học, điều này có lẽ ai học tiếng Anh cũng biết. Khi bạn tra cứu một từ trong từ điển, bạn sẽ thấy từ đó thuộc lớp từ nào tùy thuộc vào định nghĩa của từ bạn đang tìm kiếm.
Để minh họa, từ có thể là danh từ hoặc động từ, tùy thuộc vào ngữ cảnh bạn đang sử dụng. Có một số lượng từ loại chính mà chúng ta sẽ được học trong bài này, vậy nên hãy theo dõi để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về các từ loại trong tiếng Anh nhé!
Từ loại trong tiếng Anh

Từ loại trong tiếng anh nghĩa là gì?

Từ loại trong tiếng anh người ta gọi là “Word class”.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, một lớp từ là một tập hợp các từ hiển thị các thuộc tính hình thức giống nhau, đặc biệt là các cách biến đổi và phân bố của chúng.

Thuật ngữ “word class” tương tự như thuật ngữ truyền thống hơn, “part of speech”. Nó còn được gọi theo nhiều cách khác nhau là phạm trù ngữ pháp, phạm trù từ vựng và phạm trù cú pháp (mặc dù các thuật ngữ này không đồng nghĩa hoàn toàn hoặc phổ biến).

Các từ loại trong tiếng anh

Tiếng Anh có bốn loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Tiếng Anh có hàng ngàn thành viên, và danh từ, động từ, tính từ và trạng từ mới thường được tạo ra.

Bốn loại từ này được xếp theo thứ tự giảm dần về độ phổ biến là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ.

Danh từ:

Danh từ là một trong bốn lớp từ chính, cùng với động từ, tính từ và trạng từ. Danh từ là lớp từ lớn nhất. Hầu hết các danh từ đều là danh từ chung, dùng để chỉ các lớp hoặc hạng người, động vật và sự vật.

Danh từ riêng là tên của người, động vật và sự vật cụ thể. Chúng được viết hoa ở đầu. Các danh từ cụ thể dùng để chỉ các đối tượng vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào.

Danh từ trừu tượng dùng để chỉ những thứ không phải là đối tượng vật chất, chẳng hạn như ý tưởng, cảm giác và tình huống.

Một số danh từ chỉ những thứ, trong tiếng Anh, được coi như những vật riêng biệt có thể đếm được. Chúng được gọi là danh từ đếm được. Danh từ đếm được có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Chúng có thể được sử dụng với a / an và với số và nhiều bộ xác định khác (ví dụ: những cái này, một vài cái).

Ví dụ:

He got one older sister and a younger brother. (Anh ấy có một chị gái và một em trai).

Trong ngữ pháp tiếng Anh, một số thứ được xem như một tổng thể hoặc khối lượng. Chúng được gọi là danh từ không đếm được, vì chúng không thể tách rời hoặc đếm được.

Ví dụ: advice, information, progress, weather, thunder, lightning, rain, snow, rubbish, luggage,…

Những danh từ này không được sử dụng với a / an hoặc số và không được sử dụng ở số nhiều.

Ví dụ:

She will get the newest furniture for her house. (Cô ấy sẽ nhận được đồ nội thất mới nhất cho ngôi nhà của mình).

Một số danh từ luôn có dạng số nhiều nhưng chúng không đếm được vì chúng ta không thể sử dụng số với chúng.

Ví dụ: shorts, pants, glasses,..

Động từ:

Một động từ chỉ một hành động, sự kiện hoặc trạng thái.

Các động từ chính trong tiếng Anh có năm dạng khác nhau: dạng cơ sở, còn được gọi là dạng nguyên thể; dạng quá khứ; dạng phân từ hoặc -ed trong quá khứ; dạng -ing; ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn giản.

Một số động từ có thể thay đổi ý nghĩa hoặc chức năng của chúng tùy thuộc vào cách chúng được sử dụng và những gì chúng kết hợp với nhau. Một số động từ, chẳng hạn như get, make và take có nhiều nghĩa khác nhau. Những người khác, chẳng hạn như be, do hoặc have có thể được sử dụng như động từ chính hoặc động từ phụ.

Tính từ:

Tính từ là những từ cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về con người, động vật hoặc những thứ được biểu thị bằng danh từ và đại từ.

Tính từ thường thể hiện:

 • Quan hệ giữa người và vật. Những tính từ này thường yêu cầu một từ hoặc cụm từ (bổ sung) để hoàn thành ý nghĩa của chúng.
 • Mô tả về người và vật dưới dạng hành động của họ.
 • Các tính năng sẽ tồn tại lâu dài hoặc sẽ không thay đổi (vĩnh viễn).
 • Các trạng thái và điều kiện có thể thay đổi.
 • Phân loại người và vật thành các loại.

Trạng từ:

Chúng ta sử dụng trạng từ để bổ sung thêm thông tin về một động từ, một tính từ, một trạng từ khác, một mệnh đề hoặc cả câu và ít phổ biến hơn là về một cụm danh từ.

Trạng từ có nhiều ý nghĩa và chức năng khác nhau. Chúng đặc biệt quan trọng để chỉ ra thời gian, cách thức, địa điểm, mức độ và tần suất của một thứ gì đó.

Một cụm trạng ngữ bao gồm một hoặc nhiều từ. Trạng từ là đầu của cụm từ và có thể xuất hiện một mình hoặc nó có thể được sửa đổi bằng các từ khác.

Có rất nhiều từ thuộc nhiều hơn một loại từ.

Ví dụ: book có thể được sử dụng như một danh từ hoặc như một động từ; fast có thể được sử dụng như một tính từ hoặc một trạng từ.

danh từ, động từ, tính từ, trạng từ là những từ loại phổ biến trong tiếng anh

Các trường hợp đặc biệt về từ loại trong tiếng Anh

Giới từ

Giới từ mô tả mối quan hệ giữa các từ thuộc các lớp từ chính. Chúng bao gồm các từ như tại, trong, trên, ngang qua, phía sau, cho (as at, in, on, across, behind, for).

Chúng ta thường sử dụng các giới từ để chỉ mối quan hệ trong không gian hoặc thời gian hoặc mối quan hệ logic giữa hai hoặc nhiều người, địa điểm hoặc sự vật. Giới từ thường được theo sau bởi một cụm danh từ hoặc đại từ.

Đại từ

Đại từ là những từ thay thế cho cụm danh từ, do đó chúng ta không cần phải nói cả cụm danh từ hoặc lặp lại nó một cách không cần thiết. Đại từ bao gồm các từ như bạn, nó, chúng tôi, của tôi, của chúng tôi, của họ, ai đó, bất cứ ai, một, điều này, những người (you, it, we, mine, ours, theirs, someone, anyone, one, this, those)

Determiners

Những từ này đứng trước danh từ. Chúng chỉ ra loại tham chiếu mà danh từ đang thực hiện. Chúng bao gồm các từ như a / an, the, my, his, some, this, both.

Liên từ

Liên từ thể hiện sự liên kết giữa một từ, cụm từ hoặc mệnh đề với một từ, cụm từ hoặc mệnh đề khác. Chúng bao gồm và, nhưng, khi nào, nếu, bởi vì (and, but, when, if, because)

“Xen từ”

Các từ xen vào chủ yếu là các từ cảm thán (ví dụ: gosh! Wow! Oh!), Thể hiện phản ứng của mọi người đối với các sự kiện và tình huống.

Các cấu trúc dùng từ loại trong tiếng anh

 • Động từ thường đứng ngay sau chủ ngữ trong câu.
 • Danh từ thường đứng sau động từ trong câu.
 • Tính từ thường đứng ngay trước danh từ trong câu để bổ nghĩa cho danh từ ấy.
 • Trạng từ thường đứng trước hoặc ngay sau động từ để bổ nghĩa cho động từ ấy.

Có một quy tắc về tính từ khi có nhiều hơn một tính từ trong câu. Tuy nhiên quy tắc này có tính ứng dụng không được cao cho lắm.

Bài tập về các từ loại trong tiếng anh

Bài tập từ loại trong tiếng Anh

Phân loại các từ sau đây, với danh từ hãy cho vào phân loại N, động từ cho vào phân loại V, tính từ cho vào phân loại Adj và trạng từ cho vào phân loại Adv.

Beauty            beautiful         beautify          accommodate            acommodation           accomodative             challenge        challenging            challenger       clear                clearly clarity              correspond                 correspondence         correspondingly         delicious            deliciously                  deliciousness              delight            delighted        delightedly

N V Adj Adv
       

Đáp án:

 • N: beauty; accomodation; challenge; challenger; clarity; correspondence; deliciousness; delight
 • V: beatify; accommodate; correspond;
 • Adj: beautiful; accomodative; clear; delicious; delighted
 • Adv: clearly; deliciously; correspondingly; delightedly

Bài học từ từ loại trong tiếng anh đã bao quát được khá đầy đủ các nội dung kiến thức liên quan. Hy vọng bài viết này sẽ có ích với các bạn thật nhiều trong việc học tiếng anh bây giờ và cả về sau nữa. Chúc các bạn ngày càng đến gần hơn với đỉnh cao ngôn ngữ!

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top