Từ vựng IELTS Band 7.5+ chủ đề: Culture (Văn hóa)

Sẵn sàng du học – Trong các đề thi IELTS, bạn sẽ rất hay bắt gặp chủ đề Culture (Văn hóa). Bài học sau đây sẽ cung cấp cho bạn các từ vựng và collocations đẳng cấp để chinh phục chủ đề này, học ngay và luôn nào!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này