Từ vựng IELTS Speaking chủ đề “Business”

Sẵn sàng du học – Thỉnh thoảng giám khảo cũng sẽ hỏi về doanh nghiệp mà bạn biết/ yêu thích hoặc hỏi về chính tham vọng của bạn trong topic này đấy. Tham khảo và luyện tập nhanh nào!

Cá Domino (TCT) – Theo joloenglish

Chia sẻ Truyện này