Từ vựng Speaking chủ đề “Books and Films”

Sẵn sàng du học – Khi nói về sở thích của mình trong bài IELTS Speaking, chắc hẳn đọc sách và phim ảnh vẫn là sự lựa chọn của nhiều người phải không nào.

Cá Domino (TCT) – Theo joloenglish

Chia sẻ Truyện này