Ứng dụng Modal Verds trong IELTS Writing

Sẵn sàng du học – Modal Verbs – động từ khuyết thiếu là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh nói chung cũng như kỳ thi IELTS nói riêng. Trong bài viết hôm nay, TCT sẽ tổng hợp lại các cách áp dụng nó vào Writing nhé!

Cá Domino (TCT) – Theo Jolo English

Chia sẻ Truyện này