Audio – Ông lão và sóc nâu – Nghe chuyện cổ tích mp3

Ông lão và sóc nâu Audio

Ngày xưa có hai vợ chồng già sống trong ngôi nhà nhỏ ven rừng. Ông lão cày bừa trên một thửa ruộng nhỏ và đi lượm củi khô đem ra chợ bán. Người dân quanh đó đều kính trọng ông vì ông là người chân thật và có lòng nhân ái, thậm chí không làm hại một con sâu, con kiến bao giờ. Mời các bạn và các em cùng nghe chuyện.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top