She’s my wife

She’s my wife

One of the guests turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.  “What a terrible voice! Do …

The Bum (Kẻ ăn mày)

The Bum (Kẻ ăn mày)

A bum approaches a well dressed gentleman on the street. “Hey, Buddy, can you spare two dollars?” The well-dressed gentleman responds, “You …

DRUNK (SAY)

DRUNK (SAY)

  DRUNK Bob visited his friend Joe’s house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several times how attractive she was, …

Thừa một con thì có

Thừa một con thì có

Một anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta …

Điều ước

Điều ước

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu …

Quan rẻ thối

Quan rẻ thối

Có một ông quan huyện thấy cần phải đi hành hạt để xem dân tình trong huyện đối với mình ra sao. Chọn ngày lành tháng tốt …

Râu quặp

Râu quặp

Có một anh chàng rất sợ vợ. Quanh năm anh ta không dám nói vợ nửa lời. Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến chỉ …

Làng điếc

Làng điếc

” Điếc tai là tại hướng đình, Cả làng điếc hết chứ mình em đâu!” – Ca dao Việt Nam Ngày xưa, có một làng nọ …

Nói khoác gặp nhau

Nói khoác gặp nhau

Anh nọ được dịp nói khoác: – Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không …

Truyện cười song ngữ: Chung Thủy

Truyện cười song ngữ: Chung Thủy

Faithfull After having died, a couple souls flied to the heaven gate, St.Pierre opened the door and informed that for one time of unfaithfulness to each other …