Audio – Viên ngọc ước của Quạ – Nghe đọc truyện cổ tích mp3

Viên ngọc ước của Quạ Audio

Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu. Nhưng anh có thói ham chơi bời, khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết gì trời đất. Vì thế đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen, anh bị chủ nọc đánh dữ dội…

ĐỌC TRUYỆN VIÊN NGỌC ƯỚC CỦA QUẠ

Chia sẻ Truyện này