Nghe đọc truyện cổ tích: Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương

Nghe kể chuyện cổ tích Audio

THÁNH GIÓNG – PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Thánh Gióng sau khi có công đánh giặc cứu nước, đã được sắc phong là Phù Đổng Thiên Vương. Thánh Gióng là một trong bốn vị thánh Bất tử trong tín ngưỡng dân gian việt Nam, tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh của tuổi trẻ. Đền thờ Thánh Gióng nằm tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đọc cho bé nghe những câu chuyện cổ tích Việt nam và cổ tích thể giới hay nhất

Chia sẻ Truyện này