Con Ngỗng và Quả Trứng Vàng

Con Ngỗng và Quả Trứng Vàng

Một ngày nọ, một người nông dân tìm đến ổ của con ngỗng và thấy một quả trứng vàng sáng bóng. Ông cầm quả trứng lên …